کد مرکز : ۳۴۵

تاریخ های برگزاری آزمون

تاریخ ثبت نام : تا ۲۰ روز قبل از آزمون

تقویم آزمونهای TEF,TEFAQ,TEFcanada سال ۲۰۲۰ میلادی