کد مرکز : ۳۴۵

تاریخ های برگزاری آزمون

تاریخ ثبت نام : تا ۲۰ روز قبل از آزمون

تقویم آزمونهای TEF,TEFAQ,TEFcanada سال ۲۰۲۰ میلادی

تقویم 6 ماه دوم سال 2020 آزمون TEF
تقویم 6 ماه اول سال 2020 آزمون TEF