دوره های ویژه زبان آموزان

/دوره های ویژه زبان آموزان
دوره های ویژه زبان آموزان۱۳۹۷/۹/۲۳ ،۱۴:۵۵:۲۸ +۰۰:۰۰

هزینه ۱ هفته دوره: ۳۰۵ یورو

هزینه تشکیل پرونده : ۷۵ یورو

هزینه ۱ هفته خوابگاه: ۲۰۰ یورو

هزینه ضمانت شرکت در دوره که پس از اتمام دوره مسترد خواهد شد: ۲۰۰ یورو

Tarifs :

  • 1 à ۴ semaines par semaine : ۳۰۵ €
    NOUVEAU
  • de 5 à ۱۱ semaines (-5%) par semaine: 290 €
  • ۱۲ semaines consécutives (-10%) 3300 € soit 275 € par semaine
  • 24 semaines consécutives (-20%) 5880 € soit 245 € par semaine
  • 36 semaines consécutives (-۳۰%) ۷۷۰۴ € soit 214 € par semaine
  • frais d’inscription ……………………… ۷۵ €

New Courses

Contact Info

خیابان مطهری خیابان قائم مقام روبروی تهران کلینیک کوچه 4 پلاک 23

تلفن: 88195526 / 88195517

وب سایت: موسسه فرهنگ سینا

نوشته‌های تازه