کد مرکز : ۳۴۵

نتایج آزمون

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمونهای بین المللی TEF,TEFAQ

 از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، نمره منفی کلیه آزمونهای بین المللی TEFAQ,TEF حذف گردیده است.

نتایج کلیه آزمونها به محض اعلام از طرف اتاق بازرگانی پاریس در سایت موسسه اعلام می گردد

نتایج آزمون ۲ تا ۴ هفته کاری پس از آزمون اعلام میگردد.

(در تعطیلات سال نو میلادی و تابستان این زمان افزایش می یابد)

نمره مهارت شنیداری،درک مفوم کتبی و گرامر بلافاصله پس از آزمون در صفحه کامپیوتر درج می گردد.

از ۱۵ ژوئن، تنها فرمت جدید آزمون الکترونیکی اجرا می گردد و دیگر فرمت قدیمی الکترونیکی قابل اجرا نمی باشد.

توجه توجه

  کلیه مدارک آزمون  از طرف اتاق بازرگانی پاریس برای داوطلبان ایمیل می شود

Depuis le 15 janvier 2019, les résultats du TEF ne pourront faire l’objet d’un recours qu’en cas d’anomalie ou dysfonctionnement grave constaté lors de la session. Dans ce cas les résultats ne sont pas modifiés mais il est proposé au candidat de repasser l’épreuve, gratuitement.

تاریخ آزمون نوع آزمون نتایج آزمون
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ TEFAQ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ TEFAQ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ TEF_CANADA دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ TEFAQ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ TEFAQ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ TEF دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ TEFAQ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ TEF_CANADA دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ TEFAQ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ TEF_CANADA دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ TEFAQ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ TEFAQ دانلود
تاریخ آزمون نوع آزمون نتایج آزمون
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ TEFAQ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ TEFAQ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ TEF دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ TEFAQ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ TEF_CANADA دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ TEFAQ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ TEF دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ TEF_CANADA دانلود