اطلاعیه اتاق بازرگانی پاریس درباره آزمون نوشتاری

طبق استعلام مجدد از اتاق بازرگانی پاریس، برگزاری آزمون نوشتاری به صورت الکترونیکی در تمام مراکزی که آزمون TEF را به صورت الکترونیکی برگزار می‌کنند، الزامی است.

طیق اطلاعیه اتاق بازرگانی پاریس از تاریج ۶ ژانویه ۲۰۲۰ مهارت نوشتاری آزمون بین المللی TEF به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی در خصوص جزیات بیشتر در روزهای چهارشنبه از  ۱۷:۳۰ تا ۲۰ با بخش فناوری اطلاعات موسسه فرهنگ سینا تماس حاصل فرمایید.

نمونه کیبورد فرانسه

کیبورد فرانسه