برنامه دوره های عمومی زبان فرانسه

تاریخهای ثبت نام کارگاه های دانشگاهی

این دوره ها به صورت کارگاههای ۱ تا ۴ جلسه ای در طول سال برگزار می گردد.

فرم پیش ثبت نام
فرم تماس

اخبار ما را از طریق شبکه های زیر دنبال کنید.

درباره دوره

با توجه به کاستیهای که در دانشگاهها وجود دارد و بسیاری از دروس فقط به صورت تئوری ارائه می شود بدون آنکه کاربردی عملی برای دانشجو به همراه داشته باشد و یا دانشجو این امکان را داشته باشد که بتواند از دانش خود کسب درآمد کند . موسسه فرهنگ سینا اولین موسسه آموزشی در ایران هست که با کمک اساتید برجسته زبان فرانسه اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی یک یا جند روزه نموده است و با دعوت از اساتید به نام زمینه های مختلف ، تلاش نموده است تا بستری را فراهم آورد که فارغ التحصیلان رشته زبان فرانسه (مترجمی،آموزش،ادبیات)  فرصتی یابند تا بتوانند از دانش خود به طور عملی جهت کسب درآمد استفاده نمایند. موسسه فرهنگ سینا اولین موسسه آموزشی در ایران است که با کمک اساتید به نام موفق گردید تا تعدادی از فارغ التحصیلان زبان فرانسه را که راه ورود به دنیای کسب و کار ترجمه را نمی دانستند وارد بازار کار نمود.