برنامه دوره های عمومی زبان فرانسه

درباره دوره

با توجه به اینکه کلیه متقاضیان یادگیری زبان فرانسه، متقاضیان مهاجرت به کبک و ادامه تحصیل در فرانسه می باشند و به نمره B2  احتیاج دارند، سیلابس درسی دوره ها مطابق با آزمونهای بین المللی TEF,TECF,DELF طراحی گردیده است.

تاریخهای ثبت نام کلاسهای عمومی

17 تا ۲۸  فروردین ۱ تا ۱۲ اردیبهشت
۱ تا ۹ خرداد ۱ تا ۱۲ تیر
۱ تا ۱۰ مرداد ۱ تا ۷ شهریور
۱ تا ۱۰ مهر ۱ تا ۹ آبان
۱ تا ۶ آذر ۱ تا ۱۱ دی
۱ تا ۱۰ بهمن ۱ تا ۷ اسفند
فرم پیش ثبت نام
فرم تماس

اخبار ما را از طریق شبکه های زیر دنبال کنید.