کد مرکز : ۳۴۵

تاریخ های برگزاری آزمون

توجه توجه

آزمونهای آزمایشی Tef سه شنبه هر هفته برگزار می گردد
کارگاه تکنیک‌های آزمون Tef یکشنبه هر هفته برگزار می گردد
کارگاههای مهارت نوشتاری و گفتاری سطح A2 به B1 , سطح B1 به B2 و سطح B2 به C1 به صورت مرتب هر ماه برگزار می گردد

تاریخ ثبت نام : تا ۳ هفته قبل از آزمون

تقویم آزمونهای TEF,TEFAQ,TEFcanada سال ۲۰۲۱ میلادی

برای تاریخ ۱ تا ۲۰ اوت آخرین مهلت ثبت نام تا ۱۵ ژوئن می باشد