بدینوسیله به اطلاع می رساند با همکاریر اتاق بازرگانی پاریس آزمون آزمایشی TEF به طور رسمی برگزار می گردد.

جهت امور ثبت نام متقاضیان در آزمون آزمایشی اتاق بازرگانی پاریس با واتساپ خانم حسینقلی به شماره ۰۹۱۲۳۰۱۷۳۷۷ تماس حاصل فرمایید.

جهت آمادگی در آزمون بین المللی TEF,TEF Canada,TEFAQ مطالعه کتابها و وبسایتهای زیر موثر می باشد. خواندن یک متد کامل آموزشی جهت موفقیت در آزمونها الزامی می باشد.

Compréhension Orale

Vocabulaire progressive

Grammaire progressive

Expression Orale

سایتهای کمک آموزشی زیر :

RFI

TV5

Afin de mieux aiguiller les candidats dans leur recherche d’information et améliorer leur expérience sur notre site internet, nous avons mis à jour les pages TEF suivantes :
Ces pages, ainsi que les Conditions d’inscription et de passation, remplacent les Manuels du candidat.