برنامه دوره های عمومی زبان فرانسه

همراه با تکنولوژی از آموزش آنلاین لذت ببرید

دوره های آموزشی فرهنگ سینا آنلاین برگزار می شود:

 • همان سرفصل

 • همان مدرس

 • بدون تغییر در مدت زمان دوره

 • همان انتقال دانش

 • همان تعامل دو طرفه مدرس و دانش پژوه

 • همان تعامل همیشگی با سایر هم کلاسی ها

 • امکان استفاده از تمام امکانات یک کلاس از جمله استفاده مدرس و دانش پژوه از تخته سیاه، نمایش تمام صفحه

 • بدون نیاز به رفت و آمد در سطح شهر

 • بدون نیاز نصب نرم افزار و افزونه

 • محیط آسان با کاربری آسان

 • ارتباط با کیفیت و پایدار

 ثبت نام کلاسهای عمومی

برای ثبت نام همه روزه می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید

۸۸۱۹۵۵۲۶

۸۸۱۹۵۵۱۷

فرم پیش ثبت نام
فرم تماس

اخبار ما را از طریق شبکه های زیر دنبال کنید.

برنامه دوره های آنلاین موسسه فرهنگ سینا

ردیف عنوان دوره ساعت روز
۱ مکالمهB1-B2 12تا۹ جمعه ها
۲ D5 18تا۲۱ زوج
۳ D4 9تا۱۲ پنجشنبه ها
۴ D6 18تا۲۱ زوج
۵ D3 10تا۱۳ پنجشنبه ها
۶ A2-3 18تا۲۱ زوج
۷ D2 15تا۱۸ زوج
۸ D1 10تا۱۳ پنجشنبه ها
۹ A2-3 18تا۲۱ فرد
۱۰ A2 13تا۱۷ زوج
۱۱ A2-4 18تا۲۱ زوج
۱۲ B1-1 18تا۲۱ زوج