مدارک لازم فدرال

بعد از قبولی در مصاحبه و اخذ CSQ برای ادامه پروسه مهاجرتی خود باید با آماده کردن فرمها و مدارک زیر، پرونده خود را در بخش فدرال سفارت باز کرده و فایل نامبر جدید بگیرید. از این مرحله به بعد تمام پرونده مهاجرتی شما در بخش فدرال پیگیری میشود. بهتر است برای تسریع امور مهاجرتی پرونده خود، مدارک مورد نیاز فدرال را از پیش آماده کرده و بلافاصله بعد از قبولی در مصاحبه بصورت دستی یا از طریق پست به بخش فدرآل ارسال نمایید.تا فایل نامبر جدید فدرال را بگیرید.
برای دریافت راهنما، چک لیست و آخرین فرمهای لازم برای مرحله فدرال همواره به آدرس مقابل مراجعه کنید صفحه مربوطه در سایت CIC

آدرس ارسال فرمهای فدرال:

Citizenship & Immigration Canada

Quebec-selected Skilled Worker Program

Centralized Intake Office

47-49 Dorchester Street

Sydney, NS

B1P 5Z2

Canada

کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه فرهنگ سینا می باشد