نحوه محاسبه امتیازات

امتیاز لازم برای قبولی یا دریافت سی اس کیو ۵۰ : برای مجرد، ۵۹ برای متاهل

امتیاز استخدام پذیری  ۴۳ : برای مجرد، ۵۲ برای متاهل

درصورتکه شخصی دارای امتیاز قبولی باشد اما امتیاز استخدام پذیری را نداشته باشد، شرط کافی برای قبولی را ندارد. امتیاز استخدام پذیری با جمع همه فاکتورها منهای امتیاز فرزند و مالی محاسبه میشود.

برای اطلاع از جزئیات مربوط به محاسبه امتیازات به این فایل مراجعه کنید و برای اطلاع از جزئیات مربوط به  امتیازات  مربوط به رشته های تحصیلی به این فایل مراجعه کنید.

امتیازات متقاضی اصلی(main applicant)

1- سن (حداکثر ۱۶ امتیاز)

۱۸ تا ۳۵ سال ۱۶ امتیاز

۳۶ سال ۱۴ امتیاز

۳۷ سال ۱۲ امتیاز

۳۸ سال ۱۰ امتیاز

۳۹ سال ۸ امتیاز

۴۰ سال ۶ امتیاز

۴۱ سال ۴ امتیاز

۴۲ سال ۲ امتیاز

۴۳ سال یا بیشتر ۰امتیاز

لازم به ذکر است سن شما در زمان تشکیل پرونده ملاک خواهد بود، نه بعد از آن.
۲- تحصیلات (حداکثر ۳۰ امتیاز که شامل امتیاز رشته و مدرک تحصیلی میشود)

  • امتیاز مدرک تحصیلی (حداکثر ۱۴ امتیاز)

دیپلم دبیرستان ۲ امتیاز

دیپلم دبیرستان (فنی و حرفه‌ای) ۶ امتیاز

گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل ۲ ساله ۴ امتیاز

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل ۱ ساله یا ۲ ساله ۶ امتیاز

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل ۲ ساله یا ۳ ساله مندرج در بخش A یا B لیست رشته ها ۱۰ امتیاز

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل ۳ ساله ۸ امتیاز

مدرک دانشگاهی حداقل ۱ ساله ۴ امتیاز

مدرک دانشگاهی حداقل ۲ ساله ۶ امتیاز

لیسانس یا مدرک دانشگاهی حداقل ۳ ساله ۱۰ امتیاز

فوق لیسانس ۱۲ امتیاز

دکترا ۱۴ امتیاز

نکته: در این بخش حتما باید حداقل ۲ امتیاز بیاورید.

  • مورد نیاز بودن رشته تحصیلی(حداکثر ۱۶ امتیاز)

رشته تحصیلی نیز دارای امتیاز مجزاست. لیست رشته های دارای امتیاز اعلام شده در سال۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ که همواره امتیازات بهمین صورت است را میتوانید از این لینک دانلود کنید. برای اینکه امتیاز رشته را بگیرید یا باید مدرکتون رو در ۵ سال اخیر گرفته باشید و یا در ۵ سال اخیر ۱ سال سابقه ی کار مرتبط داشته باشید. برای چک کردن ارتباط رشته با کار به سایت NOC مراجعه کنید.

نکته: ستون سمت راست در لیست امتیازات مخصوص افرادی هست که مدارکشون رو از دانشگاههای کبک گرفته باشند و ستون سمت چپ مدرک دانشگاههای خارج از کبک هست.

۳- تجربه کاری (حداکثر ۸ امتیاز)

کمتر از ۶ ماه ۰ امتیاز

۶ تا ۲۳ ماه ۴ امتیاز

۲۴ تا ۴۷ ماه ۶ امتیاز

۴۸ ماه و بیشتر ۸ امتیاز

سوابق کاری تمام وقت و پاره وقت و دوره های کارآموزی مشمول این امتیاز می شوند که حداکثر تا ۵ سال قبل از درخواست مهاجرت به دست آمده باشند.

اگر سابقه ی کاری شما با رشته ی تحصیلی شما همخوانی ندارد، مشکلی نیست. البته درصورتیکه از تاریخ فارغ التحصیلی شما بیش از ۵ سال گذشته باشد بایستی در طول ۵ سال گذشته حداقل یکسال سابقه کار مرتبط داشته باشید، درغیراینصورت امتیاز رشته را از دست خواهید داد.

۴- زبان (حداکثر ۲۲ امتیاز)

از تاریخ ۶ دسامبر سال ۲۰۱۱ طبق اعلام رسمی کبک، ارسال مدرک زبان فرانسه برای متقاضی اصلی و همسر و مدرک زبان انگلیسی فقط برای نفر اصلی تمامی پرونده های جدید Skill Worker کبک در صورتیکه بخواهند از نمره اش استفاده نمایند اجباری است و در صورت عدم ارائه و ارسال مدرک مربوطه هیچ امتیازی از زبان به متقاضی داده نخواهد شد.

پ.ن: افرادی که در زمان تشکیل پرونده امتیازشان بدون در نظر گرفتن دانش زبان از حد مجاز selection تجاوز میکند یعنی بالای ۵۰ برای مجردها و بالای ۵۹ برای متاهلین را دارند میتوانند مدارک خود را بفرستند و بعدا مدرک زبان را ارسال کنند اما لازم به ذکر است که بدون ارسال مدرک زبان چه فرانسه و چه انگلیسی هیچ ادعایی درباره دانش زبان قابل قبول نیست و امتیازی به بخش زبان تعلق نخواهد گرفت. قابل ذکر است که درصورتیکه قصد دارید بدون مدرک زبان اقدام کنید در فرم های مهاجرتی گزینه ای وجود دارد که توسط آن بایستی اعلام کنید که دارید بدون مدرک زبان اقدام میکنید، این گزینه را بسیار جدی بگیریدد

خبر

  • زبان فرانسه ۱۶ امتیاز

داشتن مدرک زبان فرانسه اجباری است. مدارکی که از طرف سفارت کانادا (بخش کبک) قابل قبول است شامل TCF, TCFQ, TEF, TEFaQ می باشند. توجه کنید که مدارک DELF/DALF و باقی مدارک که توسط اتاق اقتصاد و بازرگانی دولت فرانسه صادر میشوند قابل قبول هستند.

خبر مربوط به مدارک زبان معتبر

تاپیک زبان فرانسه و مدارک معتبر بین المللی

نحوه محاسبه امتیاز مربوط به زبان فرانسه در زیر می آید:

امتیاز مهارتهای شنیداری(Comprehension orale) و گفتاری(Production orale) برای نفر اصلی:

A1, A2, B1 = 0

B2=5

C1=6

C2=7

امتیاز مهارتهای شنیداری(Comprehension orale) و گفتاری(Production orale) برای همراه:

A1, A2, B1 = 0

B2 =2

C1, C2 =3

مهارت نوشتاری و خواندن برای نفر اصلی برای سطح B2 به بالا دارای یک امتیاز در هر مهارت است، این مهارت برای همراه نمره ای ندارد.

متقاضیان میتوانند برای هرکدام از مهارتها بصورت مجزا امتحان بدهند و امتیاز همان بخش را بگیرند.

  • زبان انگلیسی ۶ امتیاز

نکته: داشتن مدرک زبان انگلیسی الزامی است. مدرک معتبر در این زمینه IELTS است. توجه کنید که TOEFL و دیگر مدارک زبان انگلیسی قابل قبول نیستند. به لینک خبر مربوط به مدارک زبان معتبر که در بالا ذکر شده مراجعه کنید. در ضمن آکادمیک یا جنرال بودن مدرک زبان انگلیسی برای کبک مهم نیست.

تاپیک IELTS و TEF و محاسبه امتیاز آن

نحوه محاسبه امتیاز مربوط به زبان انگلیسی در زیر میآیذ:

امتیاز زبان انگلیسی آزمون آیلتس در هر مهارت برای نفر اصلی(زبان انگلیسی برای همراه امتیازی ندارد):

در هر دو مهارت شنیداری و گفتاری، نمره ۱  تا ۴.۵ = ۰

در مهارت شنیداری نمره ۵.۰ تا ۷.۵ = ۱

در مهارت گفتاری نمره ۵.۰ تا ۶.۵ = ۱

در مهارت شنیداری نمره ۸.۰ تا ۹.۰ = ۲

در مهارت گفتاری نمره ۷.۰ تا ۹.۰ = ۲

مهارت نوشتاری(Writing) با نمره بالای ۵.۰ و مهارت خواندن(Reading) با نمره بالای ۴.۰، در آزمون آیلتس دارای یک نمره در هر مهارت است .
۵- اقامت درکبک یا خویشاوند در کبک

  • اقامت در کبک:

تحصیلی و به مدت حداقل یک ترم ۵ امتیاز

علت کاری و به مدت حداقل ۳ ماه ۵ امتیاز

اقامت به دلایل دیگر و به مدت حداقل ۲ هفته و کمتر از ۳ ماه ۱ امتیاز

اقامت به دلایل دیگر و به مدت بیش از ۳ ماه ۲ امتیاز

  • داشتن خویشاوند نزدیک در کبک:

همسر، فرزند، پدر یا مادر، برادر یا خواهر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ ۳ امتیاز
۶- مشخصات همسر(حداکثر ۱۶ امتیاز(

  • تحصیلات همسر(حداکثر ۳ امتیاز):

دیپلم دبیرستان ۱ امتیاز

دیپلم دبیرستان (فنی و حرفه‌ای) ۲ امتیاز

گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل ۲ ساله ۱ امتیاز

مدرک فنی حرفه‌ای حداقل ۱ ساله یا ۲ ساله ۲ امتیاز

مدرک دانشگاهی حداقل ۱ ساله ۱ امتیاز

مدرک دانشگاهی حداقل ۲ ساله ۲ امتیاز

لیسانس یا مدرک دانشگاهی حداقل ۳ ساله ۳ امتیاز

فوق لیسانس ۴ امتیاز

دکترا ۴ امتیاز

  • مورد نیاز بودن رشته تحصیلی همسر(حداکثر ۴ امتیاز)

رشته تحصیلی همسر درلیست رشته ها که قبلا لینک آنرا در بالا گذاشته ایم.

بخش A لیست، ۴ امتیاز

بخش B لیست، ۳ امتیاز

بخش C لیست، ۲ امتیاز

بخش D لیست، ۱ امتیاز

بخش E،F یا G لیست، ۰

  • سن همسر(حداکثر ۳ امتیاز(

۱۸ تا ۳۵ سال ۳ امتیاز

۳۶ سال ۲ امتیاز

۳۷ سال ۲ امتیاز

۳۸ سال ۲ امتیاز

۳۹ سال ۲ امتیاز

۴۰ سال ۱ امتیاز

۴۱ سال ۱ امتیاز

۴۲ سال ۱ امتیاز

  • زبان فرانسه ی همسر (حداکثر ۶ امتیاز(

سطح زبان فرانسه ی همسر حداکثر ۶ امتیاز داشته و به سطح زبان انگلیسی همسر امتیازی تعلق نمی گیرد.
۷- تمکن مالی (۱ امتیاز)

شرط لازم و کافی برای نشان دادن تمکن مالی، تکمیل فرم مربوطه است و نیازی به ارائه نامه ی بانکی نیست.

۸- پیشنهاد کار معتبر (حداکثر ۱۰ امتیاز)

پیشنهاد کار معتبر از مونترال ۶ امتیاز، از دیگر مناطق استان کبک ۱۰ امتیاز.

۹- فرزند (حداکثر ۸ امتیاز)

– هر فرزند زیر ۱۲ سال ۴ امتیاز.

– هر فرزند ۱۳ تا ۲۱، ۲ امتیاز.