Analytica Iranica

شرایط ارسال مقاله نشریه

نشریه ایرانیکا آنالیتیکا (Iranica Analytica) خط مشی و شرایطی را برای بررسی مقالات ارسالی دنبال می کند. خواهشمند است مولفین محترم با رعایت قوانین و موارد زیر هیات تحریریه نشریه را در بررسی دقیق و سریع یاری کنند :

نشریه ایرانیکا آنالیتیکا (Iranica Analytica) نشریه ای دو زبانه است که مقالاتی به زبان فرانسه و انگلیسی چاپ می کند. این نشریه به موضوعاتی پیرامون ایران از قبیل زبان، ادبیات، فرهنگ، تاریخ، تمدن، جامعه، هنر و… می پردازد. بدین ترتیب با توجه به ملزومات موضوعی، مولفین می توانند به صورت محدود در مقاله ی خود از خط و نگارش فارسی و یا زبان های دیگر به شرط نیاز و ارتباط با موضوع مقاله استفاده نمایند.

مقالات ارسالی می بایست در سه فایل جداگانه در نرم افزار Microsof word و با پسوندهای (.doc یا .docx) با مشخصات زیر آماده شوند:

  • فایل اول می بایست دارای عنوان مقاله به همراه نام مولف، مرتبه ی علمی وی و مشخصات تماس او باشد.

  • در فایل دوم چکیده های مقاله به هر سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی (هر کدام حدود ۱۵۰ کلمه) به همراه کلید واژگان (حداکثر ۵ واژه) در هر سه زبان گنجانده خواهد شد.

  • فایل سوم عنوان مقاله، چکیده ی سه زبانه و متن اصلی مقاله را بدون نام و مشخصات مولف در برخواهد داشت.

قلم مورد استفاده در مقالات می بایست Times New Roman با اندازه ی ۱۲ باشد. عنوان مقاله با قلم درشت و اندازه ی ۱۶ در ابتدای مقاله ذکر می شود. نام، مرتبه ی علمی و مشخصات تماس مولف با قلم معمولی و اندازه ی ۱۲ درج می شود. حجم هر مقاله با در نظر گرفتن پی نوشتها و فهرست منابع و یادداشتها می بایست ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ کلمه باشد. در صورت وجود تصویر، جدول و نمودار تنظیم بندی صفحه باید به نحوه ای انجام شود که مجموعه متن متجاوز از ۲۰ صفحه نشود. اصل نوآوری و خلاقیت و پرسش جدید می بایست در مقالات رعایت شوند. متون ارسالی نباید در هیچ مجله و نشریه ی دیگری چاپ شده و یا در دست بررسی باشند.

مولفین می بایست ساختار کلی مقاله را به ترتیب زیر رعایت کنند:

در ابتدای مقاله چکیده و سپس مقدمه نگاشته می شود. مقدمه می بایست محتوی پرسش های پژوهش، روش و رویکرد پژوهشی و فرضیه باشد. پس از آن پیشینه تحقیق می بایست ذکر شود. در صورت کوتاه بودن پیشینه می تواند در مقدمه بیاید. بعد از آن مولف می بایست چارچوب نظری تحقیق را بیان کند. در چارچوب نظری فقط نظریه هایی که قرار است در راستی ازمایی فرضیه بکار گیریم بیان میکنیم. سپس مولف به تحلیل داده ها که مطالعه پیکره تحقیق است می پردازد. و در پایان نتیجه ارائه می شود که فرضیه پیشنهادی را اثبات یا مورد بحث قرار می دهد و نوآوری و دست آورد مقاله را مشخص می کند.

.

ارجاعات نقل قول مقالات نشریه ایرانیکا آنالیتیکا (Iranica Analytica) می بایست به صورت درون متنی (in-text) تنظیم شوند. شیوه ی ارجاعات بر مبنای روش APA  می باشد. مثال هایی از این شیوه ارجاع در زیر می آید :

مثال هایی از نقل قول و ارجاع درون متنی :

در صورتی که نقل قول مستقیم نیست (Field, 2005) J’aimerais écrire un article pour la revue Iranica.

در صورتی که نقل قول مستقیم است (Field, 2005, p. 14) « J’aimerais écrire un article pour la revue Iranica. »

مثال در پاراگراف :

A few researchers in the linguistics field have developed training programs designed to improve native speakers’ ability to understand accented speech (Derwing, Rossiter, & Munro, 2002; Thomas, 2004). Their training techniques are based on the research described above indicating that comprehension improves with exposure to non-native speech. Derwing et al. (2002) conducted their training with students preparing to be social workers, but note that other professionals who work with non-native speakers could benefit from a similar program

در صورت استفاده از منابع اینترنتی، اسم نویسنده و تاریخ را مانند ارجاع آثار دیگر ذکر می کنیم. اگر تاریخ مشخص نیست از عبارت n.d. استفاده می کنیم. اگر نویسنده مشخص نیست عنوان سایت و در صورت طولانی بودن چند کلمه ی اول نام سایت را ذکر می کنیم.

برگرفته از   :    http://guides.libraries.psu.edu/apaquickguide/intext

مثال هایی از تهیه کتابنامه.

کتاب :

Aux normes APA

NomDeL’Auteur, InitialeDuPrénomDeL’Auteur. (Année). TitreDuLivre (Édition). Ville, Pays/Etat: MaisonD’Edition.

Dans la liste des références

Ibrahimovic, Z., Lagercrantz, D., & Urbom, R. (2012). I Am Zlatan Ibrahimovic. New York, NY: Penguin Books.

مقاله :

Aux normes APA

Nomdel’auteur, InitialeDuPrénomDeL’Auteur & NomDeL’Auteur, InitialeDuPrénomDeL’Auteur. (Année). Titre De L’Article. Titre Du Journal, Numéro de volume(numéro de parution), nombre de pages. doi:numéro

Dans la liste des références

Benzema, K (2014). Marquer est un art. Journal du Football۳(۲), ۲۴-۲۸.

منبع اینترنتی :

Aux normes APA

Nomdel’auteur, InitialeDuPrénomDeL’Auteur. (Année, Jour Mois). Titre De L’Article [si possible le type de source internet]. Récupéré le, Jour Mois, Année, de http://URL

Dans la liste des références

Ogden, M. (2014, 23 Octobre). Bayern Munich winger Arjen Robben says Jose Mourinho and Louis van Gaal honed his mind and body. Récupéré le 31 Juillet, 2015, from

http://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/bayern-munich/11183705/Bayern-Munich-winger-Arjen-Robben-says-Jose-Mourinho-and-Louis-van-Gaal-honed-his-mind-and-body.html

برگرفته از  https://www.scribbr.fr/norme-apa/bibliographie-memoire-selon-les-normes-apa

نویسندگان محترم می توانند برای آشنایی بیشتر با شیوه ی ارجاع درون متنی و نیز تهیه کتابنامه و فهرست منابع از پیوندهای زیر کمک بگیرند

http://www.apastyle.org

http://www.bib.umontreal.ca/lgb/endnote/fichiers/trouver-styles-bibliographies.htm

http://australe.upmc.fr/access/content/group/BUPMC_04/midi_biblio_11_zotero_3.pdf

ارزیابی مقالات:

پس از اطمینان از رعایت شرایط مذکور به نگارنده اطلاع داده می شود تا هزینه ی بررسی و داوری را به شماره حساب نشریه ارسال کند. هزینه ی داوری مقالات برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و برای فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه ۴۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. پس از دریافت فیش واریزی، مقالات برای دریافت نظر به داوران ارسال می شوند. نوع داوری به صورت ناشناس وتوسط یک یا دو داور متخصص در حوزه ی موضوعی مقاله انجام می شود. علاوه بر ارزشیابی کیفی مقالات، داوران می توانند راهبردهایی در جهت بهبود نگارش، پرسش های پژوهش، پرداختن به موضوع، روش تحقیق و منابع مورد استفاده پیشنهاد کنند. نظرات داوران بدون نام و نشان آنها برای نگارنده مقاله فرستاده خواهد شد.

نشریه ایرانیکا آنالیتیکا (Iranica Analytica) تعهد می نماید ظرف دو ماه مولف را از نتیجه ی داوری مقاله آگاه کند.